Sparkle 椅凳 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

品牌介紹            Kartell
商品總覽            Kartell Products
設計師介紹         Tokujin Yoshioka
商店資訊            www.danese-lealty.com.tw
商品售價

日本設計師吉岡德仁 Tokujin Yoshioka 為義大利品牌 Kartell 設計名為 Sparkle “閃耀" 家具系列,首次在 2013 米蘭家具展亮相。

椅凳經過精妙的計算和安排,呈現獨特的弧度線條,表面分佈著放射狀的棱鏡凹槽,經光線的折射,讓椅凳如水晶般閃耀。