Primo 休閒椅 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

品牌介紹            Swedese
商品總覽            Swedese Products
設計師介紹         Yngve Ekström
商店資訊            www.scandic-life.com
商品售價
尺寸材質            w68 cm x h104 cm x d78 cm

Primo 如同經典 Lamino 的進化款,有別與 Lamino 樸素的風格,Primo 更加入了編織的元素,賦予一種老物新作的概念。