Happy 椅凳/吧台椅 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

Happy 椅凳/吧台椅

品牌介紹            Pedrali
商品總覽            Pedrali Products
設計師介紹         Cristian Gori
商店資訊
商品售價

Happy 490 採用聚丙烯塑料材質,特殊的製作方式使得結構為中空,不僅更加堅固耐用,整體椅身也更加輕盈,扇形的椅座加入人體工學的設計考量相當服貼舒適,只需簡單的將吧台椅底座(腳踏處)拆卸下來,就可變成較矮款的 Happy 491 椅凳,可堆疊的功能設計,同時適用於室內及戶外。年輕且充滿活力的設計,為生活帶五彩繽紛的歡樂色彩。