Day Dream 可堆疊單椅 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

Day Dream 可堆疊單椅

品牌介紹            Pedrali
商品總覽            Pedrali Products
設計師介紹         Claudio Dondoli & Marco Pocci
商店資訊
商品售價

Day Dream 單椅的椅座採用具碳酸酯塑料模鑄而成,抗刮磨、彈性佳,椅腳則選用鍍鉻圓型鋼管,不僅質輕而且相當穩固。