Solino 休閒椅 | DAZ – Design A to Z 閱讀好設計

Solino 休閒椅

品牌介紹            Swedese
商品總覽            Swedese Products
設計師介紹         Sofia Dahlén
商店資訊            www.scandic-life.com
商品售價
尺寸材質            w67 cm x h110 cm x d77 cm

舒適的 Solino 使用高回彈海綿,久坐不感到疲累,同時擁有良好的透氣性,在炎熱的季節裡也不會感到悶熱。特殊的後椅腳,展現了設計師的幽默性格。